Ψήφισμα Συλλαλητηρίου ΔΕΘ  2023- Σάββατο 09.09.2023

Ψήφισμα Συλλαλητηρίου ΔΕΘ 2023- Σάββατο 09.09.2023

Ψήφισμα Συλλαλητηρίου ΔΕΘ

 

Σάββατο 09.09.2023

 

Oι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι άνεργοι που συγκεντρωθήκαμε σήμερα Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023 στο άγαλμα του Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχαμε στο Αγωνιστικό Συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ- ΕΚΘ.

Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες αγωνίζονται ενάντια στην ακρίβεια, για ΣΣΕ, για σταθερή και πλήρη εργασία, υγεία και ασφάλεια, για δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, συντάξεις και παροχές, για ελεύθερη συνδικαλιστική δράση με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς.

 

Απεργούμε, Διαδηλώνουμε και Απαιτούμε:

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Συλλογικές συμβάσεις, Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Ισότητα, Ποιότητα Ζωής, Αξιοπρεπή Ωράρια.

Απαιτούμε:

 

Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους χωρίς διακρίσεις, σεβασμό στα εργατικά δικαιώματα και τις εργατικές κατακτήσεις.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας με πολιτικές και μέτρα πλήρους και σταθερής απασχόλησης.

Κατώτατο μισθό επαρκή και δίκαιο με αύξησή του σε ευρωπαϊκά επίπεδα και διαμόρφωση στο 60% του διάμεσου μισθού πλήρους απασχόλησης.

Αποκατάσταση του προστατευτικού πλαισίου και των εγγυήσεων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη σύναψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Σεβασμός των δημοκρατικών θεσμών, της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης και της άσκησης των συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων.

Άμεση αποκατάσταση των θεμελιωδών εργατικών δικαιωμάτων και της εργατικής προστασίας, με σταθερή και πλήρη πενθήμερη εργασία, θωράκιση του 40ωρου, αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ανάπαυσης, αύξηση της αμοιβής της υπερωρίας και κατάργηση όλων των ευελιξιών στο ωράριο εργασίας.

Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από την εργοδοτική αυθαιρεσία και τις απολύσεις.

Προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων.

Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων.

 

 

Θεσσαλονίκη, Σάββατο 09.09.2023