Συγκροτήθηκε η νέα Διοίκηση του Ε.Κ.Θ.

Συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015, η νέα Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που προήλθε από τις αρχαιρεσίες του 32ου Τακτικού Συνεδρίου (12,13&15 Νοεμβρίου 2015) και εξέλεξε τον Πρόεδρο, τα μέλη του Προεδρείου και την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΚΘ.

Πρόεδρος του ΕΚΘ επανεξελέγη  ο Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης.

Στη συνέχεια συγκροτήθηκε η εκτελεστική Επιτροπή του ΕΚΘ:

Η σύνθεση της νέας Διοίκησης του Ε.Κ.Θ.:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ                    :ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΟΥΣΑΣ                                  :ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ                                   :ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                           :ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ                                 :ΤΑΜΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ                                :ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκτός του Προεδρείου είναι:

Κυπριανίδης Χάρης, Κωνσταντινίδης Σιδέρης, Νιβορλής Γιάννης, Τσαμπούκης Γεώργιος, Ζωγραφίδης Βασίλειος, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Ναθαναήλ Σταύρος

 

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Θ.