Το ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ των Ελληνικών Συνδικάτων για τις Ευρωεκλογές

Το ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ των Ελληνικών Συνδικάτων για τις Ευρωεκλογές

Το δικό της Μανιφέστο ενόψει των Ευρωεκλογών καταθέτει η ΓΣΕΕ, διεκδικώντας αρχές, αξίες και άξονες πολιτικής για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας.

Στο Μανιφέστο των Ελληνικών Συνδικάτων γίνεται εκτενής αναφορά στο διεκδικητικό πλαίσιο των εργαζομένων, καλώντας τους υποψηφίους που θα εκλεγούν να εργαστούν μεταξύ άλλων, για μία δίκαιη Ευρώπη με ασφαλείς  θέσεις εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές, ισχυρά εργατικά δικαιώματα, ενισχυμένες  Συλλογικές Συμβάσεις.

Διαβάστε το μανιφέστο της ΓΣΕΕ:

 

Το Μανιφέστο των Ελληνικών Συνδικάτων για τις Ευρωεκλογές

Αθήνα, 3/6/2024

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι ευρωεκλογές είναι η ευκαιρία μας να συμβάλουμε αποφασιστικά για μια Ευρώπη των εργαζομένων, μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Σε αυτή τη σημαντική συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εργαζόμενους, τα ελληνικά συνδικάτα της χώρας μας ενώνουν τη φωνή τους για να διαμορφώσουν το μέλλον που μας αξίζει. Οι ευρωεκλογές αποτελούν κρίσιμη ευκαιρία για να ακουστεί η φωνή των εργαζομένων και να διεκδικήσουμε ένα δίκαιο και βιώσιμο μέλλον για όλους.

Η ΓΣΕΕ και τα εργατικά συνδικάτα της χώρας μας, ως θεσμικές συλλογικές οντότητες άσκησης κοινωνικής πίεσης, καταθέτουν το δικό τους μανιφέστο ενόψει των ευρωεκλογών, διεκδικώντας Αρχές, Αξίες και Άξονες Πολιτικής.

Το όραμα που μεταφέρει το Μανιφέστο μας εδράζεται στην Ευρώπη ως μια κοινότητα λαών και εθνών, όπου ο κάθε άνθρωπος  είναι ελεύθερος να ζει ειρηνικά και να εργάζεται χωρίς τον φόβο της φτώχειας, της ανασφάλειας, της έλλειψης σεβασμού, των διακρίσεων, της βίας, του πολέμου και της καταπίεσης: Μια Ελλάδα και μια Ευρώπη που αποτελεί φιλόξενο τόπο για να ζεις, να εργάζεσαι, να μεγαλώνεις τα παιδιά σου, να φροντίζεις τους αγαπημένους σου, να συνταξιοδοτείσαι και να γερνάς. Μια Ελλάδα και μια Ευρώπη που υλοποιεί στην πράξη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Μια Ελλάδα και μια Ευρώπη που προστατεύει στο νόμο και την  πράξη τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς, επιδιώκοντας καθημερινά στην πράξη την ισότητα των φύλων.

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μετά από διαρκείς και σκληρούς αγώνες από τα συνδικάτα και άλλες προοδευτικές δυνάμεις, η κοινωνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα και την Ευρώπη απειλείται. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι εργαζόμενοι υπέστησαν περικοπές ρεκόρ στην αγοραστική τους δύναμη, ενώ οι επιχειρήσεις εξακολούθησαν και συνεχίζουν να καταγράφουν ρεκόρ κερδών. Εν τω μεταξύ, τα οικονομικά κέντρα, που επιδιώκουν δόλια κεντρικό ρόλο στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής στα θεσμικά όργανα της ΕΕ απειλούν να επιστρέψουν στη λιτότητα και να ανοίξουν τον δρόμο σε περαιτέρω απορρύθμιση, τιμωρώντας κι άλλο τους εργαζόμενους.

Ως συνδικάτα διεκδικούμε ενίσχυση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, με κύρια τα μόνα δικαιώματα που δημιουργούν την ασπίδα προστασίας και αλληλεγγύης, δηλαδή τα δικαιώματα του ελεύθερου συνδικαλισμού, της απεργίας, των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας, της πρόσβασης των συνδικάτων στους χώρους εργασίας.

Διεκδικούμε να πάρουμε πάλι στα χέρια μας και στη δική μας καθαρή διεκδίκηση την Εθνική Γενική ΣΣΕ με κατώτατα όρια ασφαλείας στις αποδοχές και τους όρους εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στη χώρα μας, χωρίς διακρίσεις.  Διεκδικούμε αύξηση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την κάλυψη κατά 80% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επέκταση των ΣΣΕ που υπογράφονται χωρίς εμπόδια. Διεκδικούμε ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοκρατίας στην εργασία κατά κύριο λόγο μέσα από την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ΣΣΕ, ώστε κάθε εργαζόμενος και κάθε εργαζόμενη να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Διεκδικούμε την ορθή εφαρμογή στο νόμο και στην πράξη, μαζί με τη βελτίωση, του ευρωπαϊκού πλαισίου  των συμμετοχικών δικαιωμάτων των εργαζομένωνγια ενημέρωση καιδιαβούλευση, καθώς και την πλήρη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των συστημάτων συλλογικών διαπραγματεύσεων χωρίς εμπόδια υπέρ των εργοδοτών.

Διεκδικούμε να μην είναι κανένας εργαζόμενος μόνος του και καμία εργαζόμενη μόνη της: τα θεμελιώδη συνδικαλιστικά μας δικαιώματα είναι απαραίτητα για την πρωταρχική συλλογική μας διεκδίκηση: σταθερή και πλήρη πενθήμερη εργασία για όλους και όλες με υγεία και ασφάλεια, σωματική και ψυχική με θωράκιση του 40ωρου και σταδιακή μείωσή του, αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ανάπαυσης, αύξηση της αμοιβής της υπερωρίας και κατάργηση όλων των ευελιξιών στο ωράριο εργασίας.

Διεκδικούμε την αύξηση των μισθών μας μέσα από ΣΣΕ στους κλάδους και στα επαγγέλματα, τη βελτίωση των όρων εργασίας μας, την προστασία των επαγγελματικών ειδικοτήτων, την αναγνώριση της συνολικής μας προϋπηρεσίας, την απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος γάμου και των επιδομάτων για τα παιδιά μας. Διεκδικούμε να εργαζόμαστε με υγεία και ασφάλεια, με μέτρα πρόληψης προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων. Απαιτούμε ορθή και πλήρη καταγραφή και δημοσιοποίηση των στοιχείων εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Επαγρυπνούμε για την αυστηρή τιμωρία των υπεύθυνων σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης στην εργασία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των θυμάτων και των σωματείων τους στις Αρχές.

Διεκδικούμε νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της πράσινης καινοτομίας, και την προώθηση με τη συμμετοχή των συνδικάτων της δια βίου μάθησης και την επαγγελματικής κατάρτισης. Διεκδικούμε εργατική συμμετοχή στην ψηφιακή μετάβαση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, με ενίσχυση της προστασίας σε ατομικά και συλλογικά δικαιώματα για την τηλεργασία και την εργασία σε πλατφόρμες στη βάση της πρότασης της ΓΣΕΕ. Διεκδικούμε πολιτικές για την ισότιμη ένταξη σε θέσεις εργασίας του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, .Στόχος μας είναι η εξασφάλιση ίσων αμοιβών για ίση εργασία και η καταπολέμηση της αδήλωτης και της επισφαλούς εργασίας.

Διεκδικούμε την αποκατάσταση της θεσμικής εργατικής συμμετοχής και του κοινωνικού ελέγχου για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εργοδοτών, των Κυβερνήσεων και των κρατικών πολιτικών και της Επιθεώρησης Εργασίας.

Διεκδικούμε για εμάς και τις επόμενες γενιές  ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα παρέχει υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στηρίζοντας τους ανέργους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους εγκλωβισμένους εργαζόμενους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε όλη την επικράτεια, ηπειρωτική και νησιωτική. Απαιτούμε άμεσα ουσιαστικά κίνητρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία Απαιτούμε την εξασφάλιση εγγυημένων και δίκαιων συντάξεων, στέγης και επαρκών  κοινωνικών επιδομάτων και παροχών για όλες και όλους, με άμεση τιμαριθμική τους αναπροσαρμογή.

Προωθούμε ένα οικονομικό μοντέλο που βασίζεται στην αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στόχος μας είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου όλοι οι πολίτες μπορούν να ευημερούν.

Προωθούμε τη διαδικασία δίκαιης μετάβασης, μια συνολική βιομηχανική πολιτική που μπορεί να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας καλής ποιότητας, μέσω της υποστήριξης και της ενθάρρυνσης των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια. Προωθούμε τη χρήση καθαρών τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας και την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της πράσινης οικονομίας, όπως στην ανανεώσιμη ενέργεια, την ανακύκλωση και τη βιώσιμη γεωργία.

 

Παλεύουμε για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν, προάγοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Υποστηρίζουμε τη συμμετοχή των συνδικάτων σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εξασφαλίζοντας ότι η φωνή των εργαζομένων ακούγεται και λαμβάνεται υπόψη.

Αυτές οι ευρωεκλογές είναι μια ευκαιρία για να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που προάγει τα δικαιώματα των εργαζομένων, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα και τους υποψηφίους να υιοθετήσουν αυτές τις αξίες και προτεραιότητες.

Καλούμε όλους τους υποψηφίους των κομμάτων να δεσμευτούν ότι εφόσον εκλεγούν θα εργαστούν για μια δίκαιη Ευρώπη με ασφαλείς θέσεις εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές, άριστες δημόσιες υπηρεσίες, δικαιώματα για τις γυναίκες και ισότητα για όλους, ισχυρά εργατικά δικαιώματα, ενισχυμένες συλλογικές διαπραγματεύσεις και κοινωνικό διάλογο.

Καλούμε τα κόμματα, τα κινήματα και τους εργαζόμενους να απωθήσουν την απειλή της ακροδεξιάς, η οποία δόλια ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει τους εργαζόμενους ενώ στην πραγματικότητα επιτίθεται στα συνδικάτα και τα δημοκρατικά τους δικαιώματα, στοχεύοντας στην κατάλυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατικής ισότιμης συνύπαρξης . Η συνεργασία με ακροδεξιές δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να απορριφθεί με αποφασιστικότητα.

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το δίκαιο, σε έναν τριμερή κοινωνικό διάλογο για να επιτευχθεί μια συμφωνία πλαίσιο, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, αποκατάστασης όλων όσων τα μνημόνια βίαια αφαίρεσαν από τον κόσμο της μισθωτής εργασίας και δη τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Πληρώσαμε βαρύ τίμημα και έφτασε επιτέλους η ώρα ν’ ανακτήσουμε απώλειες και να χτίσουμε έναν καλύτερο χάρτη δικαιωμάτων.

Καλούμε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και όλον τον κόσμο στην Ευρώπη να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές, κάνοντας τη φωνή τους να ακουστεί για μια Ευρώπη πιο δίκαιη και πιο κοινωνική.

Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να διασφαλίσουμε ότι η φωνή μας θα ακουστεί δυνατά και ξεκάθαρα.

Εμπρός λοιπόν για μια Ευρώπη που θα υπηρετεί τους ανθρώπους της!

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 

Α. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Α.1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

 1. Ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης ως βασικό εργαλείο για την εξασφάλιση δικαιωμάτων και αμοιβών των εργαζομένων:

Η συλλογική διαπραγμάτευση είναι θεμελιώδης για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και τη διασφάλιση δίκαιων αμοιβών και συνθηκών εργασίας. Τα συνδικάτα δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συλλογική διαπραγμάτευση ως το κύριο εργαλείο για την προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων.

Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν:

 • Ενίσχυση της νομοθεσίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις: Επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο προ μνημονίων πλαίσιο  με επαναφορά του ρόλου και της καθολικότητας της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ στα κατώτατα όρια αμοιβής και εργασίας, με προώθηση και ενίσχυση νομοθετικού πλαισίου που διευκολύνει τη συλλογική διαπραγμάτευση και τη σύναψη ΣΣΕ.
 • Ενδυνάμωση των συνδικάτων: Άρση των εμποδίων στη λειτουργία των συνδικάτων και υποστήριξή της υποδομής και του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, για την αποτελεσματική διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εκπαίδευση των συνδικαλιστικών στελεχών σε τεχνικές διαπραγμάτευσης και στρατηγικής.
 • Επέκταση των συλλογικών συμβάσεων: Ενίσχυση της κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων ώστε να περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους και τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των επισφαλώς εργαζόμενων και των αυτοαπασχολούμενων.
 • Παρακολούθηση και επιβολή: Δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και επιβολής για την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων, με αυστηρές κυρώσεις για τους εργοδότες που παραβιάζουν τις συμφωνίες. Θεσμική συμμετοχή εργαζομένων στους μηχανισμούς αυτούς για διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία.
 1. Προάσπιση της αυτονομίας των συνδικάτων και της ελευθερίας συνδικαλιστικής δράσης:

Η αυτονομία των συνδικάτων και η ελευθερία της συνδικαλιστικής δράσης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν:

 • Προστασία της συνδικαλιστικής δράσης: Διασφάλιση της ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι, χωρίς εμπόδια και παρεμβάσεις από το κράτος και τους εργοδότες. Προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από πιέσεις, παρενοχλήσεις ή εκδικητικές απολύσεις.
 • Νομική κατοχύρωση της αυτονομίας: Ενίσχυση της νομικής προστασίας της αυτονομίας των συνδικάτων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα και να εκπροσωπούν αποτελεσματικά τους εργαζόμενους.
 • Προώθηση της συμμετοχής: Ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στα συνδικάτα και στις συνδικαλιστικές διαδικασίες, με την προώθηση της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης σχετικά με τα οφέλη και τα δικαιώματα της συνδικαλιστικής δράσης.
 • Δημιουργία υποστηρικτικών δομών: Ανάπτυξη δομών και προγραμμάτων που υποστηρίζουν την συνδικαλιστική δράση, όπως νομική βοήθεια, εκπαιδευτικά προγράμματα και δίκτυα αλληλεγγύης.

 

Α.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 1. Προώθηση πολιτικών που μειώνουν τις ανισότητες και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή:

Η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων αποτελεί θεμελιώδη στόχο των ελληνικών συνδικάτων. Προωθούμε πολιτικές που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες, υπηρεσίες και πόρους για όλους τους πολίτες. Στοχεύουμε σε μια κοινωνία όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, το θρήσκευμα ή την κοινωνική τους προέλευση.

Οι βασικοί πυλώνες για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι:

 • Εκπαίδευση και κατάρτιση: Προσβασιμότητα σε ποιοτική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση για όλους, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.
 • Υγεία και κοινωνική πρόνοια: Δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας για όλους τους πολίτες.
 • Καταπολέμηση της φτώχειας: Μέτρα για την άμεση ανακούφιση των φτωχών και την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος.
 • Στέγαση: Πρόσβαση σε ασφαλή και προσιτή στέγαση για όλους.
 1. Διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και αμοιβής για όλους τους εργαζόμενους:

Η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και δίκαιων αμοιβών είναι κεντρικός στόχος των συνδικάτων. Η αξιοπρέπεια στην εργασία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και κεντρικό άξονα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικούμε:

 • Υγιείς και Ασφαλείς συνθήκες εργασίας: Ενίσχυση της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, με μέτρα πρόληψης προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων,  με αυστηρότερους ελέγχους και κυρώσεις για τις παραβάσεις, ορθή και πλήρη καταγραφή και δημοσιότητα στα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Δίκαιες αμοιβές: Καθιέρωση κατώτατου μισθού, με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις μέσω της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαβίωσης και περιοδική αναπροσαρμογή του βάσει του κόστους ζωής.
 • Ίσες ευκαιρίες: Εξάλειψη των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο και προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας.
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Υποστήριξη της συλλογικής διαπραγμάτευσης και κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων ως βασικού εργαλείου για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων.
 • Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Προώθηση πολιτικών που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εξισορροπήσουν την εργασία με την προσωπική τους ζωή, όπως ευέλικτα ωράρια,  γονικές άδειες και δημόσιες υποστηρικτικές δομές προσβάσιμες σε όλους τους εργαζόμενους.

 

Α.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 1. Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην ασφάλεια, την υγεία και την αξιοπρέπεια:

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον εργασιακό χώρο είναι θεμελιώδης αρχή για την αξιοπρέπεια και την ευημερία των εργαζομένων. Τα συνδικάτα δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους στην εργασία με  αξιοπρέπεια, υγεία και ασφάλεια.

Οι βασικές δράσεις μας περιλαμβάνουν:

 • Ασφάλεια στην εργασία: Ενίσχυση των προτύπων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας μέσω συνεχών ελέγχων, εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Απαιτούμε αυστηρότερες κυρώσεις για τους εργοδότες που παραβιάζουν τα πρότυπα ασφαλείας.
 • Υγεία και ευημερία: Εξασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε δημόσιες ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης. Προώθηση πολιτικών για τη μείωση του εργασιακού στρες και την ενίσχυση της ευημερίας των εργαζομένων.
 • Αξιοπρέπεια στην εργασία: Διασφάλιση ότι οι εργασιακές συνθήκες σέβονται την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, με την αποτροπή της εκμετάλλευσης και της καταχρηστικής συμπεριφοράς από εργοδότες.
 1. Αντιμετώπιση των διακρίσεων και της καταπίεσης σε όλους τους τομείς εργασίας:

Η καταπολέμηση των διακρίσεων και της καταπίεσης αποτελεί πρωταρχικό στόχο των συνδικάτων. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ισότητα, ανεξάρτητα από το φύλο,  την οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, την εθνικότητα, την ηλικία, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθηση, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό. την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου.

Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν:

 • Εφαρμογή νόμων κατά των διακρίσεων: Ενίσχυση και αυστηροποίηση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και των επιθετικών πρακτικών στον εργασιακό χώρο. Υποστήριξη και προστασία των θυμάτων διακρίσεων μέσω ειδικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Πρόσβαση χωρίς εμπόδια των θυμάτων διακρίσεων στις Αρχές.
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων: Εφαρμογή πολιτικών που διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, και την παροχή υποστηρικτικών μέτρων για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
 • Προώθηση της διαφορετικότητας: Δημιουργία πολυπολιτισμικών και πολυμορφικών εργασιακών περιβαλλόντων που σέβονται και προάγουν τη διαφορετικότητα. Εκπαίδευση των εργατικών σωματείων στην άσκηση των δικαιωμάτων υποστήριξης και παρέμβασης υπέρ των θυμάτων διακρίσεων και παρενόχλησης. Εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων για την αξία της διαφορετικότητας και την αποδοχή της.
 • Καταπολέμηση της καταπίεσης: Αντιμετώπιση κάθε μορφής καταπίεσης και βίας στον εργασιακό χώρο, με μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις παρενόχλησης ή εκφοβισμού. Υποστήριξη των θυμάτων και εξασφάλιση ότι οι παραβάτες αντιμετωπίζουν αυστηρές κυρώσεις.

 

Α.4 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 1. Υποστήριξη πολιτικών που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος:

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση ενός υγιούς και βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. Τα συνδικάτα δεσμεύονται να υποστηρίξουν πολιτικές που επιτρέπουν την οικονομική ανάπτυξη χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον.

Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν:

 • Εφαρμογή περιβαλλοντικών προτύπων: Υποστήριξη και προώθηση αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών για τις επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης για τους εργαζόμενους και το ευρύ κοινό σχετικά με τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Βιώσιμες πρακτικές στην εργασία: Ενθάρρυνση των εργοδοτών να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές στον χώρο εργασίας, όπως τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την ανακύκλωση και την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων.
 • Κυκλική οικονομία: Προώθηση της κυκλικής οικονομίας, η οποία στοχεύει στη μείωση των αποβλήτων και την ανακύκλωση των υλικών για τη δημιουργία ενός κλειστού κύκλου παραγωγής και κατανάλωσης.

 

 1. Προώθηση της πράσινης οικονομίας και των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

Η πράσινη οικονομία αποτελεί κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες είναι απαραίτητη για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν:

 • Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Υποστήριξη και ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια. Προώθηση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας.
 • Δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας: Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της πράσινης οικονομίας, όπως στην ανανεώσιμη ενέργεια, την ανακύκλωση και τη βιώσιμη γεωργία.
 • Υποστήριξη καινοτομίας: Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τεχνολογίες που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επενδύουν σε πράσινες τεχνολογίες.
 • Περιβαλλοντική δικαιοσύνη: Διασφάλιση ότι οι πολιτικές για την πράσινη οικονομία λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές διαστάσεις και προάγουν την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για όλους.
 • Προώθηση της Δίκαιης Μετάβασης:

 

Το μανιφέστο προσδιορίζει τα θεμελιώδη στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία δίκαιης μετάβασης:

 

 • την ανάγκη για μια συνολική βιομηχανική πολιτική που μπορεί να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας καλής ποιότητας·
 • τη χρηματοδότηση της μετάβασης·
 • τη σημασία ισχυρότερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και κοινωνικού διαλόγου·
 • ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των υποχρεώσεων των εταιρειών·
 • την ανάγκη αντιμετώπισης των αναγκών σε δεξιότητες και το δικαίωμα στην κατάρτιση. 

Β. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Β.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 1. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με έμφαση στις πράσινες και καινοτόμες τεχνολογίες:

 

 1. Πράσινες Τεχνολογίες
 • Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Υποστήριξη επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή, η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας: Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν πρακτικές κυκλικής οικονομίας, όπως η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση υλικών, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 1. Καινοτόμες Τεχνολογίες
 • Έρευνα και Ανάπτυξη: Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, οι βιοτεχνολογίες και οι τεχνολογίες πληροφορικής. Προώθηση συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, βιομηχανιών και ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων και θέσεων εργασίας.
 • Επιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις: Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων, φορολογικών κινήτρων και καθοδήγησης, με στόχο τη δημιουργία νέων και δυναμικών θέσεων εργασίας.
 1. Προώθηση της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης:

 

 1. Δια βίου Μάθηση
  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Ανάπτυξη και υποστήριξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης που καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
  • Συνεργασίες με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, συνδικάτων, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία ευέλικτων και προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
 2. Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Προγράμματα Κατάρτισης: Ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που εστιάζουν σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως η τεχνολογία, οι πράσινες θέσεις εργασίας, ο κατασκευαστικός κλάδος και οι δημιουργικές βιομηχανίες.
  • Πιστοποίηση Δεξιοτήτων: Εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης δεξιοτήτων που αναγνωρίζουν τις ικανότητες και τις γνώσεις των εργαζομένων, διευκολύνοντας την κινητικότητα στην αγορά εργασίας.
 • Εξασφάλιση ίσων αμοιβών για ίση εργασία και καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας:

 

 1. Ίσες Αμοιβές για Ίση Εργασία
  • Νομοθεσία και Εποπτεία: Εφαρμογή και ενίσχυση της νομοθεσίας που διασφαλίζει ίσες αμοιβές για ίση εργασία ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας ή άλλων διακρίσεων. Αποκατάσταση της θεσμικής συμμετοχής των εργαζομένων στη διαδικασία κοινωνικού ελέγχου και λογοδοσίας της Επιθεώρησης Εργασίας και εν γένει των μηχανισμών εποπτείας και επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας.
  • Διαφάνεια στις Αμοιβές: Ενθάρρυνση της διαφάνειας στις αμοιβές μέσω της δημοσιοποίησης των μισθολογικών δεδομένων στις επιχειρήσεις και της εφαρμογής πρακτικών που προωθούν την ισότητα στις αμοιβές.
 2. Καταπολέμηση της Επισφαλούς Εργασίας
  • Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων: Ενίσχυση της νομοθεσίας με ρητές διατάξεις για την ισότιμη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων με προσωρινές ή επισφαλείς μορφές απασχόλησης. Διασφάλιση της παροχής βασικών δικαιωμάτων και παροχών.
  • Μετατροπή των Επισφαλών Θέσεων σε Σταθερές: Προώθηση πολιτικών που ενθαρρύνουν τη μετατροπή των επισφαλών θέσεων εργασίας σε σταθερές και πλήρους απασχόλησης θέσεις. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη δημιουργία ασφαλών και βιώσιμων θέσεων εργασίας.

 

Β.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 1. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας:
 2. Επένδυση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
  • Δωρεάν και προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας: Εξασφάλιση ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης σε όλη την επικράτεια, με άμεσα μέτρα υποστήριξης των παραμεθόριων και των νησιωτικών περιοχών.
  • Ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και κλινικών: Αύξηση της χρηματοδότησης για την ενίσχυση των υποδομών, του εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων νοσοκομείων και κλινικών.
  • Πρόληψη και ευαισθητοποίηση: Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και ευαισθητοποίησης για θέματα υγείας, με έμφαση στις κοινότητες και τις ευάλωτες ομάδες.
 3. Ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας
  • Ποιοτικές υπηρεσίες πρόνοιας: Διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες πρόνοιας είναι επαρκείς, προσβάσιμες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πολιτών.
  • Υποστήριξη των φροντιστών: Παροχή υποστήριξης στους φροντιστές και ενίσχυση των προγραμμάτων που προσφέρουν βοήθεια στο σπίτι για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες.
 4. Υποστήριξη των ανέργων, των χαμηλοσυνταξιούχων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων:
 5. Ενίσχυση της υποστήριξης των ανέργων
  • Επιδόματα ανεργίας: Διασφάλιση επαρκών και δίκαιων επιδομάτων ανεργίας που παρέχουν οικονομική στήριξη και αξιοπρεπή διαβίωση στους ανέργους χωρίς αποκλεισμούς λόγω εποχικότητας ή τομέα παροχής εργασίας.
  • Προγράμματα επανεκπαίδευσης: Ανάπτυξη προγραμμάτων επανεκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για τους ανέργους, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 6. Στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων
  • Αύξηση συντάξεων: Διασφάλιση δίκαιων και επαρκών συντάξεων που να καλύπτουν το κόστος διαβίωσης και να παρέχουν αξιοπρεπή ζωή στους χαμηλοσυνταξιούχους.
  • Κοινωνικές υπηρεσίες: Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων στήριξης για τους χαμηλοσυνταξιούχους, όπως βοήθεια στο σπίτι, υγειονομική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη.
 7. Υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
  • Κοινωνικά προγράμματα: Ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης για τις ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρίες, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. οι άστεγοι.
  • Προγράμματα στέγασης: Παροχή προσιτής και ασφαλούς στέγασης για όλους, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και στους χαμηλόμισθους.

 

 • Εξασφάλιση δίκαιων συντάξεων και επαρκών κοινωνικών παροχών:
 1. Δίκαιες συντάξεις για όλους
  • Αναπροσαρμογή των συντάξεων: Εφαρμογή αναπροσαρμογών στις συντάξεις βάσει του κόστους ζωής και της οικονομικής κατάστασης, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η δικαιοσύνη στις παροχές.
  • Συνταξιοδοτικά δικαιώματα: Προστασία των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, με έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες.
 2. Επαρκείς κοινωνικές παροχές
  • Κοινωνικά επιδόματα: Παροχή επαρκών κοινωνικών επιδομάτων για τη στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, όπως τα επιδόματα παιδιών, στέγασης και θέρμανσης.
  • Προγράμματα κοινωνικής προστασίας: Ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας που να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των πολιτών και να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

 

 1. Υποστήριξη Εγκλωβισμένων Εργαζομένων σε Πτωχευμένες Επιχειρήσεις

Η πτώχευση ή η διακοπή λειτουργίας μιας επιχείρησης μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζομένους, αφήνοντάς τους χωρίς εισόδημα και με αβεβαιότητα για το μέλλον. Τα συνδικάτα δεσμεύονται να υποστηρίξουν τους εγκλωβισμένους εργαζόμενους και να εξασφαλίσουν ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται.

Οι δράσεις και οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Άμεση Υποστήριξη και Προστασία των Δικαιωμάτων
 2. Εξασφάλιση Μη Καταβληθέντων Μισθών και Αποζημιώσεων
  • Νομική Υποστήριξη: Παροχή νομικής υποστήριξης στους εργαζομένους για την είσπραξη των οφειλόμενων μισθών και αποζημιώσεων. Δημιουργία ειδικών ταμείων για την κάλυψη των μη καταβληθέντων μισθών σε περιπτώσεις πτώχευσης.
  • Νομοθετική Προστασία: Ενίσχυση της νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων σε περιπτώσεις πτώχευσης ή διακοπής λειτουργίας μιας επιχείρησης, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι έχουν προτεραιότητα στην είσπραξη των οφειλών τους από την περιουσία της επιχείρησης.
 3. Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επανεκπαίδευσης
  • Δια βίου Μάθηση: Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης και επανεκπαίδευσης για τους εργαζομένους, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να βρουν νέες θέσεις εργασίας.
  • Συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς κατάρτισης για την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και των τοπικών αγορών εργασίας.
 4. Οικονομική και Κοινωνική Υποστήριξη
 5. Επιδόματα Ανεργίας και Κοινωνικές Παροχές
  • Αύξηση Επιδόματος Ανεργίας: Παροχή επαρκών επιδομάτων ανεργίας και επαναφορά επιδομάτων – βοηθημάτων για εργαζόμενους που τελούν σε επίσχεση εργασίας, για την υποστήριξη των εργαζομένων που έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω πτώχευσης ή βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους.
  • Πρόσθετες Κοινωνικές Παροχές: Παροχή πρόσθετων κοινωνικών παροχών, όπως επιδόματα στέγασης και θέρμανσης, για την υποστήριξη των οικογενειών των εργαζομένων.
 6. Υποστήριξη για Επανένταξη στην Αγορά Εργασίας
  • Συμβουλευτική και Καθοδήγηση: Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για τη σύνταξη βιογραφικών και την αναζήτηση εργασίας.
  • Ίση μεταχείριση εγκλωβισμένων εργαζομένων με τους ανέργους για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  • Δίκτυα Απασχόλησης: Δημιουργία δικτύων απασχόλησης που συνδέουν τους εργαζομένους με διαθέσιμες θέσεις εργασίας και εργοδότες που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.
 7. Μακροπρόθεσμες Στρατηγικές και Πολιτικές
 8. Πρόληψη της Πτώχευσης και Ενίσχυση των Επιχειρήσεων
  • Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρήσεων: Ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με στόχο την αποφυγή της πτώχευσης και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
  • Επιχειρηματική Συμβουλευτική: Παροχή επιχειρηματικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης για τη βελτίωση της διοίκησης και της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων.
 9. Νομοθετικές Πρωτοβουλίες
  • Ενίσχυση της Εργατικής Νομοθεσίας: Ενίσχυση της εργατικής νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περιπτώσεις πτώχευσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.
  • Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες: Προώθηση ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και πολιτικών που υποστηρίζουν την προστασία των εργαζομένων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πτώχευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 10. Στεγαστική Πολιτική Εργαζομένων

Η εξασφάλιση προσιτής και αξιοπρεπούς στέγασης για όλους τους εργαζόμενους είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία και την οικονομική σταθερότητα. Τα συνδικάτα δεσμεύονται να υποστηρίξουν πολιτικές και πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν την πρόσβαση σε ποιοτική στέγαση για όλους. Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Προσιτή Στέγαση για Όλους
 2. Προγράμματα Κοινωνικής Κατοικίας
  • Αύξηση της Διαθεσιμότητας: Ανάπτυξη και ενίσχυση προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας για τη δημιουργία περισσότερων προσιτών κατοικιών, με έμφαση στους εργαζομένους χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.
  • Υποστήριξη των Ευάλωτων Ομάδων: Διασφάλιση ότι οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι άνεργοι και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, έχουν πρόσβαση σε κοινωνική στέγαση.
 3. Επιδοτήσεις Ενοικίου
  • Άμεση Οικονομική Υποστήριξη: Παροχή επιδοτήσεων ενοικίου για τους εργαζομένους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών, εξασφαλίζοντας ότι κανείς δεν μένει χωρίς στέγη λόγω οικονομικών δυσχερειών.
  • Ευέλικτα Κριτήρια: Εφαρμογή ευέλικτων και δίκαιων κριτηρίων για την επιδότηση του ενοικίου, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών εργαζομένων.
 4. Υποστήριξη για Απόκτηση Κατοικίας
 5. Χαμηλότοκα Δάνεια και Χρηματοδοτικά Προγράμματα
  • Δάνεια για Αγορά Κατοικίας: Παροχή χαμηλότοκων δανείων και ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τους εργαζομένους που επιθυμούν να αγοράσουν τη δική τους κατοικία.
 6. Προγράμματα Συνεταιριστικής Κατοικίας
  • Συνεταιρισμοί Εργαζομένων: Προώθηση της δημιουργίας στεγαστικών συνεταιρισμών εργαζομένων, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να συνεργάζονται για την απόκτηση και διαχείριση κατοικιών.
  • Υποστήριξη και Καθοδήγηση: Παροχή τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης για την ίδρυση και λειτουργία στεγαστικών συνεταιρισμών.
 7. Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης
 8. Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Κατοικιών
  • Προγράμματα Ανακαίνισης: Ανάπτυξη προγραμμάτων για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών και υποβαθμισμένων κατοικιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενοίκων και τη μείωση του κόστους ενέργειας.
  • Κίνητρα για Ιδιοκτήτες: Παροχή κινήτρων και επιδοτήσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων για την ανακαίνιση και τη συντήρηση των κτιρίων τους.
 9. Προστασία από Εξώσεις και Στεγαστική Ανασφάλεια
  • Νομική Προστασία: Ενίσχυση της νομοθεσίας για την προστασία των ενοικιαστών από άδικες εξώσεις και την εξασφάλιση δίκαιων όρων μίσθωσης.
  • Υποστήριξη σε Περιπτώσεις Κρίσεων: Παροχή υποστήριξης σε περιπτώσεις οικονομικών κρίσεων ή άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που επηρεάζουν την ικανότητα των εργαζομένων να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες.
 10. Μακροπρόθεσμες Στρατηγικές για Βιώσιμη Στέγαση
 11. Ολοκληρωμένη Στεγαστική Πολιτική
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός: Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των εργαζομένων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές και οικονομικές εξελίξεις.
  • Διαβούλευση με Φορείς: Συνεργασία με τοπικές αρχές, κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς για την αποτελεσματική υλοποίηση της στεγαστικής πολιτικής.
 12. Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Πράσινες Κατοικίες: Προώθηση της κατασκευής και της ανακαίνισης πράσινων κατοικιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και εξοικονομούν ενέργεια.
  • Αστικός Σχεδιασμός: Ενίσχυση του αστικού σχεδιασμού που υποστηρίζει την ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών κοινοτήτων με πρόσβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες, χώρους πρασίνου και υπηρεσίες.

Με αυτές τις προτάσεις, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε ποιοτική και προσιτή στέγαση για όλους τους εργαζομένους, προάγοντας τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής. Τα συνδικάτα θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για τη διασφάλιση των στεγαστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και την υλοποίηση μιας δίκαιης και βιώσιμης στεγαστικής πολιτικής.

 

Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 1. Προώθηση ενός οικονομικού μοντέλου που βασίζεται στην αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη:
 2. Αλληλεγγύη και Κοινωνική Δικαιοσύνη
  • Ισορροπημένη ανάπτυξη: Υιοθέτηση πολιτικών που προάγουν την ισόρροπη ανάπτυξη και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, ώστε να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.
  • Κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις: Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να υιοθετούν κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές, που να περιλαμβάνουν την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων και τη φροντίδα για το περιβάλλον.
 3. Κοινωνικές επενδύσεις
  • Εκπαίδευση και υγεία: Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση και την υγεία, με στόχο την εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών για όλους και την προώθηση της κοινωνικής κινητικότητας.
  • Κοινωνική προστασία: Ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων που υποστηρίζουν τις ευάλωτες ομάδες και προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη.
 4. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς:
 5. Φοροδιαφυγή
  • Αυστηροποίηση ελέγχων: Ενίσχυση των φορολογικών ελέγχων και βελτίωση της διαφάνειας, με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
  • Ψηφιακά εργαλεία: Χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών για την παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών και την αύξηση της διαφάνειας στο φορολογικό σύστημα.
  • Ποινές και κυρώσεις: Εφαρμογή αυστηρών ποινών και κυρώσεων για όσους εμπλέκονται σε φοροδιαφυγή, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες πρακτικές στο μέλλον.
 6. Διαφθορά
  • Διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση: Εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση και τις δημόσιες συμβάσεις.
  • Προστασία καταγγελιών: Ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας για όσους καταγγέλλουν περιπτώσεις διαφθοράς, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ανωνυμία τους.
  • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της διαφθοράς και την ενίσχυση της ηθικής και της διαφάνειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας
 1. Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ):
  • Χρηματοδότηση και πιστώσεις: Παροχή πρόσβασης σε χρηματοδότηση και πιστώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ευνοϊκούς όρους και μειωμένο κόστος δανεισμού.
  • Φορολογικά κίνητρα: Εισαγωγή φορολογικών κινήτρων και απαλλαγών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητά τους.
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση: Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και τη βελτίωση της λειτουργίας τους.
 2. Προώθηση της Τοπικής Οικονομίας
  • Τοπική παραγωγή και κατανάλωση: Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης μέσω της υποστήριξης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Ανάπτυξη τοπικών αγορών: Δημιουργία και υποστήριξη τοπικών αγορών και δικτύων διανομής, που προωθούν τα τοπικά προϊόντα και ενισχύουν την τοπική οικονομία.
  • Δημιουργία θέσεων εργασίας: Υποστήριξη της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στους τομείς της καινοτομίας, της πράσινης οικονομίας και των κοινωνικών υπηρεσιών.

 

Β.4 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 1. Ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν:
 2. Πολιτική Συμμετοχή
  • Δημόσιες Διαβουλεύσεις: Ενίσχυση των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης για νομοσχέδια και πολιτικές αποφάσεις, δίνοντας στους πολίτες την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών που τους αφορούν.
  • Ψηφιακή Συμμετοχή: Λήψη μέτρων άρσης του ψηφιακού αναλφαβητισμού και του ψηφιακού αποκλεισμού σε όλη την επικράτεια, που διευρύνει και το διαγενεαλογικό χάσμα και απειλεί την κοινωνική συνοχή. Ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών που διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες και τη συμμετοχή τους στις δημοκρατικές διαδικασίες μέσω διαδικτυακών ψηφοφοριών και διαβουλεύσεων.
 3. Εκπαίδευση για τη Δημοκρατία
  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προάγουν τη δημοκρατική παιδεία και την κατανόηση των δημοκρατικών θεσμών από τους πολίτες, ιδίως τους νέους.
  • Ενδυνάμωση Πολιτών: Δράσεις για την ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να κατανοούν τα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή της χώρας.
 4. Προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς:
 5. Διαφάνεια
  • Ανοιχτά Δεδομένα: Υιοθέτηση πολιτικών που προάγουν τη διαφάνεια μέσω της δημοσιοποίησης δεδομένων και εγγράφων των ευρωπαϊκών θεσμών. Δημιουργία προσβάσιμων βάσεων δεδομένων για τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων.
  • Δημόσια Ενημέρωση: Ενίσχυση της δημόσιας ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών μέσω τακτικών αναφορών και ενημερωτικών εκστρατειών.
 6. Λογοδοσία
  • Μηχανισμοί Εποπτείας: Δημιουργία και ενίσχυση ανεξάρτητων μηχανισμών εποπτείας που διασφαλίζουν ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί λειτουργούν με διαφάνεια και λογοδοτούν στους πολίτες.
  • Αξιολόγηση Πολιτικών: Εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ με βάση τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών.
 • Υποστήριξη της συμμετοχής των συνδικάτων σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων:
 1. Ενδυνάμωση του Ρόλου των Συνδικάτων
  • Συλλογικές Διαπραγματεύσεις: Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των συνδικάτων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, διασφαλίζοντας ότι οι φωνές των εργαζομένων ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις σχετικές αποφάσεις.
  • Αποκατάσταση της θεσμικής συμμετοχής των συνδικάτων και του κοινωνικού ελέγχου στα εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα και δομές που σχεδιάζουν και αποφασίζουν την πολιτική για την εργασία, την κοινωνική πρόνοια και οικονομία με σκοπό τη διαφάνεια και τη λογοδοσία του Κράτους, των εργοδοτών και της Επιθεώρησης Εργασίας.
 2. Στήριξη και Πόροι
  • Υποστήριξη Συνδικαλιστικής Δράσης: Υποστήριξη των συνδικάτων με υποδομή και ψηφιακά μέσα για τη διαρκή και σύγχρονη συνδικαλιστική τους δράση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των συνδικαλιστικών στελεχών και της ενίσχυσης των δομών των συνδικάτων, που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην κοινωνική συνοχή
  • Δίκτυα Συνεργασίας: Δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ συνδικάτων και άλλων κοινωνικών εταίρων για την προώθηση κοινών στόχων και τη βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η τρέχουσα περίοδος είναι κρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κοινωνίες μας. Αντιμετωπίζουμε προκλήσεις που απαιτούν συλλογική δράση και αποφασιστικότητα. Μέσα από αυτό το μανιφέστο, τα εργατικά συνδικάτα επιδιώκουμε να προβάλουμε μια σαφή και δυναμική ατζέντα για τις ευρωεκλογές, εστιάζοντας σε θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την απασχόληση, τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική προστασία, την οικονομική δικαιοσύνη και τη δημοκρατική συμμετοχή.

Ας αγωνιστούμε μαζί για μια Ευρώπη που να υπηρετεί τους ανθρώπους της, προστατεύοντας τα δικαιώματά μας και προωθώντας μια δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία.

Με αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα!