Παγκοσμία Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών  Τα Συνδικάτα δηλώνουμε μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Παγκοσμία Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών Τα Συνδικάτα δηλώνουμε μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Εν μέσω μιας παρατεταμένης περιόδου διαρκώς, δυστυχώς, εντεινόμενου κινδύνου από την πανδημία, τα συνδικάτα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μαζί με την απορρύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων και...